home
hoe werkt het ?
aanmelding
geen kosten
extra's
contact

W E B S I T E  N O G  I N  O N T W I K K E L I N G

Via deze website kunt u, zelfstandig werkende overheidsadviseurs, zich melden voor onze bemiddeling voor opdrachten vanuit de (vooral gemeentelijke) overheid.

Wij bemiddelen voornamelijk voor zelfstandigen die via bv, eenmanszaak of als freelancer werkzaam zijn in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk. Wij sluiten zeker niet uit dat we ook andere disciplines kunnen onderbrengen bij gemeentelijke opdrachtgevers.

Wij verwachten van u dat u uitsluitend voor de overheid werkzaam bent, met andere woorden: dat u geen andere opdrachten accepteert dan opdrachten vanuit de overheid.

U kunt u aanmelden als u één van de volgende functies  kunt invullen :

 • projectleider (of senior, of assistent)
 • verwerver van door de (gemeentelijke) overheid benodigde panden of gronden
 • uitkoper van bedrijven
 • publiekrechtelijk jurist (of senior, of aankomend)
 • privaatrechtelijk jurist (idem)
 • planoloog
 • planeconoom
 • beleidsmedewerker
 • verkeerskundige
 • beleidsmedewerker
 • zelfstandig stedenbouwkundige
 • stedenbouwkundig tekenaar
 • ondersteuner (secretaresse, management-assistent, personal-assistent)
 • secretaris
 • planner
 • stagiaire op 1 van deze werkvelden

Interim Netwerk | info@interimweb.eu